Bild: Veckans bild 59. Klicka för större bild.

Malmö-Simrishamn Järnvägs rälsbuss 1 hos Föreningen Veteranjärnvägen i Klippan 2002.

Få svenska tillverkare av järnvägsfordon har gjort sitt namn lika känt som Hilding Carlsson. Allt började med att Hilding Carlsson, född 1892, köpte en liten verkstad i Umeå och 1917 byggde om en personbil till motordressin åt SJ. Fler dressiner följde och ett förslag om en större dressin för turisttrafik kom. Dressinen hade 14 platser och levererades 1932. Korgen var byggd i trä med plåtklädsel och hade ett tak som kunde rullas av vid vackert väder.

1934 beställde SJ en serie rälsbussar av Hilding. Den tidigare dressinkonstruktionen hade nämligen nu växt till tvåaxliga rälsbussar med plats för 24 resenärer. De plåtklädda träkorgarna hängde med, men nu skapades de lutande fronterna som skulle bli Hilding Carlssons varumärke. Rälsbussarna fick litt Yd hos SJ vilket senare ändrades till bara Y.

Privata Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ) köpte 1937 en rälsbuss av samma typ. Den fick benämningen MSJ 1 och en målning med mossgrön underdel och gulvit överdel (SJ:s rälsbussar var helt gulvita). Den rullade på MSJ fram till 1943 då banan förstatligades och rälsbussen hamnade under beteckningen Y 488 hos SJ. Där gjorde den tjänst till 1956 då den slopades. Boggierälsbussar hade blivit standard och de tvåaxliga rälsbussarna var redan hopplöst omoderna.

SJ märkte dock att Y-bussarna var utmärkta att bygga om till elrevisionsfordon för kontaktledningsarbeten. 1959 byggdes därför 488 tillsammans med många av de andra rälsbussarna om till elrevisionsfordon och kom att göra tjänst ända till i början av 1980-talet under beteckningen Qgä-y 945 1813.

F d MSJ 1 hamnade till slut hos museiföreningen Klippan-Ljungbyheds Järnväg, numera Föreningen Veteranjärnvägen. Där har man med hjälp av delar från den och en annan likadan rälsbuss lyckats återskapa en hel rälsbuss. Efter flera års arbete var den klar 2002. Den är ett välkommet tillskott bland svenska museifordon eftersom att det finns inte så många Hilding Carlsson-rälsbussar kvar.

Hur gick det då sedan för Hilding Carlsson? Jo, efter att han lanserat den tvåaxliga rälsbussen fick han tillverka en lång rad boggierälsbussar till SJ. På 1950-talet byggde han motorvagnståg till TGOJ, X20-serien, och några av dessa går fortfarande i trafik! Den sista större leveransen av järnvägsfordon från Hilding Carlsson blev X9-motorvagnarna i början av 1960-talet. 1961 avled Hilding Carlsson och därmed var en epok i svensk järnvägshistoria slut.

Vill du läsa mer om de svenska rälsbussarnas historia rekommenderas boken Rälsbussar och släpvagnar vid Statens Järnvägar av Arne Hällqvist.

Foto Peter Berglund.

Publicerad oktober 2002. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

 

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >