Bild: Veckans bild 56. Klicka för större bild.

Hjulsjö station på linjen Bredsjö-Gyttorp på Nora Bergslags järnväg 1974.

Hur ser ett typiskt svenskt stationshus ut? Kanske som Hjulsjö station. Ett mindre hus byggt i trä och målat i falurött, standardfärgen i svenska brukssamhällen. Vita knutar och spröjsade fönster sätter pricken över i.

Hjulsjö var stationen närmast Bredsjö på linjen mot Gyttorp och vidare till Nora. I Bredsjö anslöt NBJ till SJ:s linje.

Banan Bredsjö-Striberg(-Gyttorp) var ett hopkok av flera från början smalspåriga (802 mm) linjer, öppnade 1887 och 1894. Den fyra mil långa sträckan breddades 1907. Den normalspåriga fortsättningen Striberg-Gyttorp hade byggts redan på 1870-talet. Tillsammans med linjen Otterbäcken-Nora-Ervalla bildade banorna Nora Bergslags järnväg i början av 1900-talet.

Tågtrafiken förbi Hjulsjö upphörde maj 1977 sedan vårfloden hade spolat bort banvallen utanför Bredsjö. Hela sträckan Bredsjö-Gyttorp revs upp 1979-1980, men resten av NBJ lever delvis kvar som godsbana och museijärnväg.

Många av stationshusen vid NBJ hade samma utförande som Hjulsjö, med variationer i målning och placering av fönster och dörrar.

Hjulsjö är idag en liten by i Hällefors kommun.

Foto Edvin Lindström.

Publicerad oktober 2002. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >