Bild: Veckans bild 61. Klicka för större bild.

YP 910 ankommer Skara som tåg mot Forshem i juli 1970.

Tre landskap i Sverige var under 1900-talet ett eldorado för smalspårsintresserade: Småland, Östergötland och Västergötland. Här genomkorsades landskapen av gurklister - ett smeknamn på smalspåriga bibanor.

I Västergötland var VGJ, Västergötland-Göteborgs Järnvägar, den längsta banan. Huvudlinjen gick från Skara ända till Göteborg, en sträcka på 13 mil som öppnades 1900. Dessutom byggde eller köpte man upp en rad andra järnvägar i området, bl a Skara-Forshem-Mariestad-Gårdsjö. Forshem-Gårdsjö breddades under 1960-talet och blev tillsammans med Håkantorp-Lidköping-Forshem det vi idag känner som Kinnekullebanan.

VGJ var alltså ett stort bolag med omfattande trafik men som för nästan alla smalspårsbanor blev ödet nedläggning. 1967 lades persontrafiken Göteborg-Sjövik ner men återuppstod delvis som spårvägslinje till Angered. I augusti 1970 försvann resten av persontrafiken när Sjövik-Skara-Forshem raderades ur tidtabellerna. Därefter återstod en del godstrafik och Nossebro-Vara-Skara-Götene hängde med ända till 1980-talets mitt som en av SJ:s sista smalspårsbanor.

Två sträckor lever kvar idag som museijärnvägarna Skara-Lundsbrunn och Anten-Gräfsnäs, båda dryga milen långa.

Skara var navet i det västgötska smalspårsnätet med linjer åt fem håll: Göteborg, Lidköping, Forshem, Timmersdala och Axvall (där banan förgrenade sig mot Skövde och Stenstorp, båda på Västra stambanan). När bilden togs 1970 återstod trafiken i två riktningar - Forshem och Sjövik.

Lägg märke till raden av pallar på plattformen så att resenärerna skulle kunna ta sig ombord någorlunda bekvämt.

Foto Göran Engström.

Publicerad november 2002. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >