Bild: Veckans bild

Tåg 8334 Kalmar-Stockholm i form av två Y2-motorvagnar passerar över Årstabron i södra Stockholm 1 april 2000.

Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har ett brokigt förflutet i flera olika banor, varav en smalspårig. Först 1996 kunde man åka genomgående tåg Kalmar-Linköping då trafiken med Y2-motorvagnar startade under namnet Kustpilen. Ytterligare ett steg i utvecklingen av trafiken på banan togs 1997 då man började köra direkta tåg till Stockholm. Något som självklart blev populärt bland resenärerna.

Trafiken till Stockholm upphörde dessvärre 2003 då BK Tåg tog över trafiken från SJ. Persontrafiken på Stångådalsbanan upphandlas nämligen av länstrafikbolagen utmed banan (i samarbete med Rikstrafiken) och man valde BK Tåg:s lägre anbud. Men eftersom SJ fortfarande hade monopol på sträckan Linköping-Stockholm kunde inte BK Tåg fortsätta att köra direkttågen.

Sommaren 2007 återkom dock tågen till Stockholm en kortare period. SJ hade då åter tagit över trafiken från BK Tåg som hade gått i konkurs våren 2005. Efter en ny upphandling blev dock Veolia Transport ny operatör 2008 och direkttågen har inte kommit tillbaka.

För resenärerna utmed Stångådalsbanan var det onekligen väldigt bra att kunna åka direkt till Stockholm med ett bekvämt tåg som Y2, även om det inte var så miljövänligt att köra med dieselmotorvagn på den elektrifierade sträckan Linköping-Stockholm. Om direkttågen kommer tillbaka någon gång återstår att se.

Foto Markus Tellerup.

Publicerad januari 2010. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >