Bild: Veckans bild 278

Hg 660 på Malmö C 1988.

Idag ser man inte längre några växellok på Malmö C trots att det är en säckstation. Nästan alla loktåg har ersatts med motorvagnar och i de fåtaliga loktåg som finns kvar används tågloket för att växla fram eller växla undan vagnarna.

På 1980-talet såg det annorlunda ut. Ub- och Ud-loken pilade fram och tillbaka mellan plattformsspåren och bangården och även Hg-lok kom till användning i växlingstjänsten.

Foto Christian Tellerup.

Publicerad januari 2007. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >