Bild: Veckans bild 180

Signaler och skyltar i Norrviken norr om Stockholm februari 2005.

U? Och R? Med en pil neråt? Och varför lyser signalen både grönt och vitt?

Längst till vänster syns en försignal som visar vänta stopp (blinkande grönt). Under den sitter två tilläggstavlor som visar att det är 480 meter till nästa station, Rotebro (R). Längst ner sitter en tilläggstavla för ATC-restriktion (nedåtriktad pil) som varnar för att ATC-besked om lägre hastighet kan komma, trots att signalen visar något annat (ATC är ett säkerhetssystem varigenom lokföraren bl a kan få hastighetsbesked via en panel i förarhytten).

I förgrunden mellan spåren syns en uppehållstavla (eller U-tavla) som visar att detta är stopplatsen för persontåg som ska stanna vid plattformen.

Uppe i kontaktledningsbryggorna sitter orienteringstavlor (uppåtriktad triangel). Till dem hör tilläggstavlor som visar att huvudsignal är att vänta vid Rotebro (R), om 480 meter.

Lite längre bort kan man skymta gröngula skyltar med pilar. Det är stoppförbudstavlor som visar att fordon med strömavtagare inte får stanna här på grund av en skyddssektion i kontaktledningen.

Vid plattformens ände står två kombinerade huvud- och försignaler. Den till vänster visar kör och vänta kör i nästa signal (grönt och blinkande vitt sken) och den till höger stopp.

På signalernas stolpar kan man skymta märktavlor med stationsbeteckning och signalernas nummer samt tilläggstavlor för ATC-restriktion.

Läs mer om signaler och skyltar i banguiden.

Foto Markus Tellerup.

Publicerad februari 2005. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >