Bild: Veckans bild 176

Resenärer vid tåg mot Köpenhamn i Kalmar 2 augusti 2004.

Kust till kust-banan Göteborg-Kalmar/Karlskrona är en av de banor som drabbades hårdast av stormen den 8 januari. Två veckor efter stormen hade tågtrafiken ännu inte kommit igång i full skala. De stora störningarna har tyvärr lett till att många resenärer istället tvingats välja buss eller flyg, vilket i sin tur ökar belastningen på miljön.

Även om det aldrig går att härleda en enskild storm till växthuseffekten vet vi idag att utsläppen från väg- och flygtrafiken påverkar klimatet och kommer att leda till fler oväder. Det är olyckligt att just den miljövänliga järnvägen drabbas så hårt vid extremt väder och därför är det viktigt att stora satsningar görs för att göra tågtrafiken så störningsfri som det bara är möjligt. Resandet med tåg har ökat de senaste åren och om denna positiva trend ska hålla i sig måste resenärerna kunna känna att tåget går att lita på.

Vill vi få en vettig framtid är det viktigt att tågen även i fortsättningen går fullsatta.

Foto Joel Trankvill.

Publicerad januari 2005. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >