Bild: Veckans bild 170

X3p 35 med personvagnar som utfärdståg söder om Lindholmen 4 december 2004.

Fram till i början av 1990-talet var Roslagsbanans lok- och vagnpark närmast museal. Många av fordonen, speciellt personvagnarna, var tillverkade i början av 1900-talet och hade träkorgar. Även de äldsta motorvagnarna, littera X2p och X3p, hade korgar av trä och kallades därför "träburkar" av personalen.

Efter att de nya X10p-motorvagnarna tagit över togs de gamla fordonen ur trafik och de flesta av dem skrotades. Några fick dock fortsatt liv hos Roslagsbanans Veterantågsförening, däribland X3p 35. Den nu 70-åriga motorvagnen används då och då i utfärdståg och den 4 december fick den göra en tur i vintermörkret när Svenska Spårvägssällskapet åkte på julbordsresa.

Foto Cristian Hillbom.

Publicerad december 2004. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >