Bild: Veckans bild 154

Den gamla järnvägsstationen i Söderhamn en junidag 2004.

När järnvägar moderniseras ska krav på raka och snabba linjesträckningar kombineras med krav på så små ingrepp i natur- och stadsmiljöer som möjligt. Detta leder ofta till att den nya järnvägen, och därmed stationen, hamnar en bit utanför stadskärnan. Sentida svenska exempel på detta är Södertälje, Landskrona, Laholm och - som här - Söderhamn.

Den gamla stationen byggdes 1886 när järnvägen Kilafors-Söderhamn-Stugsund öppnades. Fyrtio år senare kom den även att fungera som Ostkustbanans station, något som varade fram till 1997. Detta år invigdes Ostkustbanans nya sträckning förbi Söderhamn. Den gamla järnvägsstationen låg inte alldeles centralt den heller (något som måhända framgår av bilden), men den nya hamnade ytterligare en bit ut i periferin.

Idag inryms kontor i det gamla stationshuset. Den gamla linjen ligger delvis kvar och används för godstrafik på sträckan Åänge-Stugsund. Förbi stationshuset och på den långa viadukt som banan hade förbi centrala Söderhamn ligger spåret också kvar, men är inte förbundet med övriga järnvägsnätet. Sist men inte minst står en perrong med tak och allt kvar och minner Söderhamnsborna om var de tog tåget förr i världen.

Foto Markus Tellerup.

Publicerad augusti 2004. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >