Bild: Veckans bild 148

Utsikt mot Öresundsbron från Pepparholm 14 maj 2004.

När Öresundsförbindelsen byggdes fick delen närmast den danska kusten läggas i en tunnel på grund av flygtrafiken till och från Kastrups flygplats. En konstgjord ö byggdes där övergången mellan bro och tunnel sker. Strax norr om Öresundförbindelsen ligger den naturliga ön Saltholm och den nya konstgjorda ön fick därför passande nog namnet Pepparholm, eller Peberholm på danska.

Pepparholm ligger på danskt territorium men kontaktledningsstolparna utmed järnvägen har ändå en omisskännelig svensk prägel. Fram till tunneln användes nämligen svenska stolpar. Övergången mellan svensk och dansk spänning sker dock redan vid Lernacken på den svenska sidan.

Allmänheten har inte tillträde till Pepparholm och det är förbjudet för bilister att stanna på vägen över ön. Ön ligger där i Öresund som ett ingenmansland med en ständigt förbirusande ström av tåg och bilar. Tanken är att växt- och djurlivet på ön ska få utvecklas fritt och som man kan se på bilden har en del växter redan slagit sig ner. Lägg också märke till den svarta pricken i himlen till höger - det är ett flygplan på väg mot Kastrup.

Foto Christian Tellerup.

Publicerad juli 2004. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >