Bild: Veckans bild 136

Ett E-ånglok får påfyllning av vatten i Brösarp 2001.

Många tycker att ånglok är mer levande än andra lok och det ligger något i det - de stånkar och pyser och kräver ständig tillsyn för att må bra.

Ett viktigt moment i skötseln av ånglok är vattenpåfyllningen. Det är stora mängder vatten som krävs för att hålla ett ånglok rullande, ett större ånglok kan ha utrymme för bortåt 20 kubikmeter vatten. Vattnet lagras antingen i en tender som är hopkopplad med loket (tenderlok) eller på själva loket (tanklok). Vattnet leds in i ångpannan där det hettas upp och omvandlas till ånga.

På ånglokens tid fanns det vattenkastare utplacerade med jämna mellanrum utmed banan så att loken kunde fyllas på vid behov. Vattnet kunde komma t ex från en närbelägen sjö. Då var det viktigt att kvaliteten på vattnet var bra, annars kunde oönskade avlagringar bildas i loket.

Foto Frederik Tellerup.

Publicerad april 2004. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >