Bild: Veckans bild 120. Klicka för större bild.

Z4p 408+403 med vagnuttagning söder om Ljusfallshammar 8 januari 1987.

SJ:s sista smalspårsbana var Finspång-Hjortkvarn, belägen på gränsen mellan Östergötland och Närke. Banan var en fyra mil lång rest av Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ) vars huvudlinje gick från Örebro till Norrköping. Efter förstatligandet 1950 lades NÖJ ned i etapper under 1960-talet. Två sträckor blev dock kvar, dels Kimstad-Finspång som breddades till normalspår, dels fortsättningen Finspång-Hjortkvarn som behölls som smalspår.

Smalspår var ett sätt att bygga billigare järnvägar och många privatbanor blev därför smalspåriga. Alla statliga järnvägar byggdes däremot med normalspår. Smalspåriga järnvägar var framför allt vanliga i Småland, Östergötland och Västergötland. På Öland och Gotland var alla banor smalspåriga. Den dominerande spårvidden var 891 mm, men även 1067 mm förekom.

I Skåne kryllade det av privatbanor men där slog aldrig smalspåret igenom eftersom de första banorna byggdes normalspåriga och ingen sedan ville hamna utanför. Istället blev ångspårvägen ett alternativ med sina klenare spår och billiga ångvagnsdrift.

I samband med förstatligandena av privatbanorna på 1940-talet fick SJ ansvar för en lång rad smalspårsbanor. Vikande trafik och den udda spårvidden gjorde att banorna lades ner en efter en. När Finspång-Hjortkvarn lades ner 1988 var det en epok som gick i graven, både för SJ och för svensk järnväg i stort.

Foto Johan Winegård.

Publicerad december 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >