Bild: Veckans bild 118. Klicka för större bild.

Reftele station på järnvägen Halmstad-Nässjö 26 juni 1989.

På 1860-talets slut beslöt lokala intressenter att förbinda Halmstad (som vid denna tid saknade järnväg) med dåvarande Södra stambanan Malmö-Falköping. Jönköping valdes som anslutningspunkt och bolaget Halmstad-Jönköpings Järnvägsaktiebolag bildades. Banbygget startade från Halmstad och västerut men år 1873 beslöt man att ändra banans sträckning och istället ansluta till stambanan i Nässjö. 1882 blev denna linje färdig men efter bara tre år gick bolaget i konkurs. Det rekonstruerades emellertid och återuppstod som Halmstad-Nässjö Järnvägar (HNJ). HNJ levde sedan vidare till 1945 då järnvägen förstatligades.

En av stationerna utmed banan var Reftele, belägen mellan Landeryd och Värnamo. Härifrån byggde HNJ en bibana till Gislaved 1901. Borås-Alvesta Järnväg (BAJ) byggde 1925 en förbindelse från Hestra på BAJ till Gislaved så att en sammanhängade bana Reftele-Hestra skapades. Hestra-Gislaved lades dock ner redan på 1960-talet, medan den södra delen fanns kvar till början av 1990-talet.

Reftele var alltså under lång tid en järnvägsknut i det mindre formatet och bemannades för tågmöten. Ställverket var av mekanisk typ och styrde växlar och signaler genom långa linor, förbundna med vevar i ställverket. Numera är stationen avbemannad men Halmstad-Nässjö är fortfarande en så kallad TAM-bana, vilket betyder att lokala tågklarerare sköter trafiken genom tåganmälan. Innan en tågklarerare släpper ut ett tåg på linjen måste han eller hon kontakta nästa station för att kolla att sträckan är fri.

Foto Markus Tellerup.

Publicerad december 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >