Bild: Veckans bild 117Klicka för större bild.

SJ Rc6 nr 1420 i travershallen vid Hagalunds trafikverkstad den 8 september 2002.

När SJ:s första anläggningar i Hagalund togs i bruk var lokunderhållet i Stockholmsområdet utspritt på flera håll - söder om staden i Liljeholmen (stadens första lokstation) och norr därom i Tomteboda och vid en anläggning nära Norra bantorget. En mindre lokstation fanns i Värtan och dessutom hade SWB (Stockholm-Westerås Bergslagens Järnvägar) en egen anläggning i Sundbyberg. Successivt har allt underhåll av lok och vagnar i Stockholm flyttats till Hagalund. Vid tillkomsten hette anläggningen "Hagalunds övre". Hagalund var vid den tiden namnet på stationen belägen strax söder om lokstationen. När Hagalunds station bytte namn till Solna 1955 fick verkstäderna sitt nuvarande namn.

Uppdraget att rita de första lok- och vagnhallarna i Hagalund gick till den produktive järnvägsarkitekten Folke Zettervall. De i sitt slag magnifika hallarna byggdes i ljust tegel i nationalromantisk stil. Vagnhallen stod klar först och invigdes 1914. Lokhallen, där bilden är tagen, togs i bruk 1916. Stallet har 14 parallella spår för uppställning och ytterligare tre för underhåll. Växling av loken sker med en tvärgående golvtravers.

När huvudlinjerna från Stockholm elektrifierades på 20- och 30-talen kom allt underhåll av ellok att ske i Hagalund och lokhallen anpassades för dessa. För växling har dock ånglok använts i Hagalund ända in på 70-talet. Förutom vissa mindre tillbyggnader är lokhallen väsentligen oförändrad sedan 1916. Anläggningarna för vagnunderhåll har däremot byggts ut kraftigt i flera omgångar och upptar nu ett ansenligt område. Den senaste vagnhallen tillkom år 1992, främst för att ta hand om den växande flottan av X2000-tåg.

Foto Markus Tellerup.

Publicerad december 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >