Bild: Veckans bild 113. Klicka för större bild.

Ångloket B 3 "Prins August" under museitågskörning i Gävle 1988.

Prins August tillhör SJ:s första serie av ånglok och är ett av de äldsta bevarade loken i Sverige. Loket var nummer tre i en serie på sex lok som levererades 1856 av den engelska firman Beyer, Peacock & Co. Eftersom det svenska lokbyggandet ännu var i sin linda vid denna tid beställde SJ sina första lok i England.

De sex loken fick littera B och sattes i trafik på SJ:s första linjer, Malmö-Lund och Göteborg-Jonsered. Högsta hastigheten var måttliga 60 km/h, vilket dock var väldigt mycket med dåtida mått. B-loken var avsedda för blandad tjänst och hade därför två medelstora drivhjul. För ånglok gäller nämligen att ju större drivhjul de har, ju större blir hastigheten. Men större hjul betyder också att loket blir svagare och när SJ senare köpte fler lok blev det därför en uppdelning i snabbare persontågslok med färre och större hjul och långsammare godstågslok med fler och mindre hjul.

Lokföraren sågs i järnvägens barndom som en slags kusk, van vid vädrets makter. Lokens förarplatser saknade därför tak och det enda skyddet var en liten vägg längst fram med två små runda fönster. Med tanke på fartvinden måste det speciellt på vintern ha varit rejält kallt för föraren och hans eldare.

Vagnen bakom loket är inte riktigt samtida utan faktiskt Sveriges första personvagn med boggier, tillverkad 1877 för Bånghammar-Klotens Järnväg i Västmanland. Trafiken på banan sköttes av Frövi-Ludvika Järnväg och vagnen märktes därför med signaturen FLJ.

Prins August slopades 1906 och ställdes undan som museiföremål. I samband med SJ:s 100-årsfirande 1956 rustades loket upp till körbart skick. Nuförtiden står det för det mesta uppställt på järnvägsmuseet i Gävle, men kanske prinsen får komma ut och röra på sig igen när den svenska järnvägen firar 150 år 2006.

Foto Markus Tellerup.

Publicerad november 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >