Bild: Veckans bild 110. Klicka för större bild.

Den smalspåriga motorvagnen YP 884 inväntar avgång i Västervik 14 juli 2003.

I Västervik finns en sevärdhet som får järnvägsintresserade att vallfärda dit: Sveriges enda kvarvarande treskensspår. Mellan Västervik och Jenny, en sträcka på fyra kilometer, är spåret gemensamt för normalspårs- och smalspårstågen. I Jenny viker smalspåret av mot Hultsfred medan normalspåret fortsätter till Linköping.

Treskensspår kan tyckas vara en ålderdomlig kvarleva men faktum är att tresskensspåret i Västervik inte kom till förrän 1964. Detta år breddades nämligen sträckan Västervik-Åtvidaberg (-Linköping) som tidigare hade haft samma spårvidd som banan till Hultsfred/Växjö (891 mm). För att spara utrymme och resurser blev då lösningen att bygga ett treskensspår.

Spår med tre skenor har förekommit på flera håll i Sverige, bland annat i Karlstad (891 och 1435 mm spårvidd) och Ronneby (1067 och 1435 mm). I Växjö har det till och med funnits ett fyrskensspår (891, 1067 och 1435 mm).

Smalspårsdelen av treskensspåret Västervik-Jenny har flera gånger varit nedläggningshotad. På 1980-talet lade SJ ned all trafik Växjö-Västervik och banan skulle ha rivits upp om inte det nybildade bolaget Växjö-Hultsfred-Västervik Järnväg (VHVJ) hade köpt den och börjat köra turisttåg. 1993 gick dock VHVJ i konkurs och smalspårstrafiken på treskensspåret upphörde. Banans öde tycktes vara beseglat och i samband med en vägomläggning byggde Vägverket en väg över smalspåret söder om Jenny så att det inte längre gick att köra smalspårståg in till Västervik. Men så fick smalspåret plötsligt hjälp av Riksantikvarieämbetet som beslutat sig för att göra hela sträckan Hultsfred-Västervik till byggnadsminne. En ny museiförening tog över banan och Vägverket fick bygga en bro över järnvägen. Efter upprustning kunde trafiken på treskensspåret åter starta 2002 och nu kan man se både smalspåriga och normalspåriga tåg på stationen i Västervik.

Foto Markus Schreilechner.

Publicerad oktober 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >