Bild: Veckans bild 101. Klicka för större bild.

Väntsalen i Mariestads stationshus i maj 2003.

En stängd biljettlucka med en lapp som hänvisar till ett telefonnummer och en hemsida. En lika stängd dörr till resgodset. Några gulnade affischer på väggarna. Så ser det ut i många väntsalar runt om i Sverige. De väntsalar som överhuvudtaget är öppna, vill säga. När SJ under 1980- och 90-talen gjorde ekonomiska besparingar drabbades många stationer av försämrad eller helt indragen service och många stationshus bommades igen. En bemannad station hör numera till undantagen. Till SJ:s försvar ska dock sägas att resenärerna själva haft en del i utvecklingen - att till exempel resgodshanteringen försvann berodde helt enkelt på att allt färre använde sig av den.

När SJ splittrades 2000 fördes ägandet och förvaltandet av stationshusen över till det nybildade bolaget Jernhusen. Bolaget har främst inriktat sig på att locka till sig kapitalstarka hyresgäster och man har fått kritik för att ansvaret mot resenärerna har kommit i andra hand. En omfattande utförsäljning av mindre, och därmed ekonomiskt ointressanta, stationshus planerades 2002 men stoppades i sista stund av regeringen. Nu pågår en utredning av vilken roll stationshusen ska ha i framtiden. Ett förslag är att låta Banverket ta över stationshusen eftersom verket redan sköter det mesta som har med järnvägen att göra och inte har några vinstkrav på sig.

Bilden av den öde väntsalen kan verka nedslående, men det finns faktiskt ljuspunkter. På många ställen har resebyråer, taxibolag eller kiosker flyttat in i stationerna så att de även i fortsättningen håller öppet. Men informationen och servicen till resenärerna varierar kraftigt så att låta Banverket ta ansvar för detta vore en bra idé. Då kan varje station få en ansvarig som dessutom kan se till att stationsområdet ser snyggt ut. Idag är många bangårdar så igenväxta och skräpiga att om de vore flygplatser skulle knappast någon resenär våga flyga därifrån. Varför ska järnvägen vara sämre? Röj upp och plantera lite blommor!

Foto Frederik Tellerup.

Publicerad augusti 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >