Bild: Vagnsnummer
Ett exempel. Första och andra siffran (31) anger att vagnen har minst fyra axlar och förkortningen RIV betyder att den får gå i internationell trafik. Tredje och fjärde siffran (74) är landskoden för Sverige och förkortningen GC står för ägaren Green Cargo. Femte och sjätte siffran (54) berättar att det är en öppen E-vagn och sjunde siffran (0) anger eventuella egenskaper. Åttonde till och med elfte siffran (0188) är vagnens individuella nummer och sista siffran är slutligen en kontrollsiffra.

För att det ska vara enkelt att hålla reda på järnvägsfordon som används i flera länder har internationella regler skapats för littera och nummer. På den här sidan förklarar vi reglerna för den internationella numreringen. Vill du veta mer om littera kan du ta en titt på sidan med internationella litteraregler. Läs också om EVN-reglerna som nu är standard för märkning av alla europeiska järnvägsfordon.

Svenska person- och motorvagnar har tidigare i allmänhet haft ett fyrsiffrigt nummer som enbart fungerar som individnummer. I det internationella systemet har detta utvidgats så att man med hjälp av numret också bland annat kan utläsa varifrån vagnen kommer och av vilken typ den är. Nummersystemet har tagits fram av UIC (Internationella Järnvägsunionen, ett europeiskt samarbetsorgan) och bygger på 12-siffriga nummer. Systemet används i ett stort antal länder och anger fordonsslag, land, tekniska uppgifter och individnummer. Avslutningsvis finns en kontrollsiffra.

På godsvagnar ser numret ofta ut så här:

31 72 595 4 229-8

I många fall är de annars skrivna på ett uppdelat sätt så att de ser ut så här:

21 RIV
78 HZ
354 1 001-8

UIC-nummer - numera även på svenska personvagnar och lok

I flera länder används även ett liknande system också på personvagnar. Fr o m 2008 införs UIC-nummer även på svenska personvagnar (och lok), efter beslut av Järnvägsstyrelsen (numera Transportstyrelsen). På personvagnar ser numret exempelvis ut så här:

50 74 58-73 788-3

Man kan se nummer med bindestreck mellan alla eller några av siffergrupperna. Det har ingen betydelse ifall bindestrecken skrivs ut eller inte. Normalt brukar man dock sätta ut bindestreck innan kontrollsiffran. Numren finns nästan alltid på vagnarnas båda sidor men i vissa speciella fall kan de finnas på vagnarnas gavlar istället om plats saknas på sidorna.

Vad betyder siffrorna?

A. Första och andra siffran

Visar huvudtyp av fordon. En del nummer som t ex 62 och 72 existerar inte i verkligheten och har aldrig gjort det heller. Dessa nummer finns ändå reserverade för sin funktion om fordon av de typer som de är tänkta till skulle uppstå någon gång i framtiden. Numrena 90-99 är avsedda för lok och finns bara i ett fåtal länder. Lok behöver normalt inte UIC-nummer för att användas i internationell trafik. Trots detta så finns det ett fåtal järnvägsbolag som ändå har valt att använda UIC-nummer på sina lok.

01-02 Godsvagn: RIV-EUROP, 2-3 axlar, järnvägsägd
03-04 Godsvagn: RIV-EUROP, 2-3 axlar, privatägd
05-06 Godsvagn: RIV-EUROP, 2-3 axlar, hyrvagn
11-12 Godsvagn: RIV-EUROP, 4 eller fler axlar, järnvägsägd
13-14 Godsvagn: RIV-EUROP, 4 eller fler axlar, privatägd
15-16 Godsvagn: RIV-EUROP, 4 eller fler axlar, hyrvagn
21-22 Godsvagn: RIV, 2-3 axlar, järnvägsägd
23-24 Godsvagn: RIV, 2-3 axlar, privatägd
25-26 Godsvagn: RIV, 2-3 axlar, hyrvagn
31-32 Godsvagn: RIV, 4 eller fler axlar, järnvägsägd
33-34 Godsvagn: RIV, 4 eller fler axlar, privatägd
35-36 Godsvagn: RIV, 4 eller fler axlar, hyrvagn
40 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 2-3 axlar, servicevagn
41-42 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 2-3 axlar, järnvägsägd
43-44 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 2-3 axlar, privatägd
45-46 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 2-3 axlar, hyrvagn
50 Personvagn: endast inrikes (ej RIC),
51 Personvagn: för internationell trafik (RIC), fast spårvidd
52 Personvagn: för internationell trafik (RIC), omställbar spårvidd
61 Personvagn: för internationell trafik med högre hastighet (RIC), fast spårvidd
62 Personvagn: för internationell trafik med högre hastighet (RIC), omställbar spårvidd
65 Personvagn: Biltransportvagn för persontåg
71 Personvagn: sovvagn fd-TEN pool, fast spårvidd
72 Personvagn: sovvagn fd-TEN pool, omställbar spårvidd
73 Personvagn: för internationell trafik med högre hastighet (RIC), trycktätt utförande
80 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 4 eller fler axlar, servicevagn
81-82 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 4 eller fler axlar, järnvägsägd
83-84 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 4 eller fler axlar, privatägd
85-86 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 4 eller fler axlar, hyrvagn
90-99 Lok och övriga dragfordon

RIV står för Rigolamento Internationale Veicoli och är en internationell sammanslutning för godsvagnar och godstrafik. RIC står för Rigolamento Internationale Carozza och är ett motsvarande samarbete för persontrafik.

B. Tredje och fjärde siffran

Visar vilket land fordonet hör hemma i. Dessa siffror används inte alltid helt konsekvent. I vissa fall utmärker dessa nummer ett järnvägsbolag och därför kan det finnas en massa nummer av detta slag i ett och samma land. I andra fall händer det att ett nummer används för allt som har med järnväg att göra i ett land. Nummersystemet för detta är från början framtaget av UIC men ett stort antal länder som inte har kopplingar med UIC använder också dessa nummer. Orsaken är att de kan ha något avtal med ett land som är med i UIC eller så kan de ha avtal med ett annat land som i sin tur har avtal med UIC. Det kan med andra ord bli långsökt i vissa speciella fall.

Det finns också en del märkliga exempel på dessa nummer. Numrena 34-39 och 45-49 var från början reserverade för bolag som saknade möjligheter till internationell trafik. 61-69 var från början reserverade för privatbanor men detta har ändrats med åren och numera är t ex 65 numret för järnvägarna i Makedonien.

Systemet är minst sagt rörigt och det finns andra saker i detta nummersystem som är ologiskt. Systemet är framtaget under den tid då Europa var delat i Öst och Väst och därför stämmer dessa inte idag med det nuvarande politiska läget. Nummersystemet har dessutom fyllts på med nybildade stater efter systemets tillkomst. Detta är en av orsakerna till att det är rörigt idag.

Statliga normalspårsjärnvägar i Europa delades från början upp i nummerserierna 50-59, 70-79 och 80-89. 50-59 var från början avsedda för länder med normalspår som politiskt var kopplade till östblocket, 80-89 var från början avsedda för länder med normalspår som politiskt var kopplade till västblocket. I detta fall är Österrike och Schweiz med trots att de var politiskt neutrala. 70-79 är däremot en intressant grupp. Hit räknades de länder som har normalspår men som ligger vid sidan om Centraleuropa. Vissa av dessa länder hade mycket väl kunnat tillhöra 80-89 som t ex Sverige eller det dåvarande Jugoslavien. Ett intressant undantag i serien 70-79 är också Spanien som har 71 men som egentligen borde ha ett nummer i en annan serie eftersom de har avvikande spårvidd.

Jugoslavien finns inte längre utan har upplösts. Den sista del som fortfarande hette Jugoslavien har numera blivit Serbien och Montenegro och järnvägarna heter ZS i Serbien och ZCG i Montenegro. Fortfarande är det däremot den gamla beteckningen JZ och nummer 72 som används i internationell trafik där men detta kommer snart att förändras. Nytt nummer kommer för Montenegro. Kosovo får också ett nytt järnvägsbolag, med namnet HK-KZ. Ett nytt nummer kommer också här.

Obs! De flesta länder som inte ligger i Europa använder aldrig detta nummersystem på sina fordon. Undantagen är Syrien, Iran och Irak där dessa nummer används delvis på ett liknande sätt som i europeiska länder.

10 VR - Finland Valtionrautatiet
12 TF - Transfesa (godsvagnspool)
14 CIWL - (CWL) Compagnie Internationale des Wagons-Lits (hade tidigare 66)
19 ENR - Storbritannien European Night Services
20 RZD - Ryssland Rossije Zeleznyje Dorogi
21 BCZ - Vitryssland Bielorusse Zeleznue Dorogi
22 UZ - Ukraina Ukr Zaliznyza
23 CFM - Moldavien Caile Ferate Moldova
24 LG - Litauen Lietuvos Gelezinkeliu
25 LDZ - Lettland Latvijas Dzelzcels
26 EVR - Estland Eesti Vabariigi Raudtee
27 KTZ - Kazakstan
28 GR - Georgien
29 SAZ - Uzbekistan
30 KNDR - Nord Korea Zosun Minzuzui Inmingonghoagug
31 MNR - Mongoliet Mongolin Tomor Zam
32 DSVN - Vietnam Dung Sat Viet-Nam
33 KNR - Kina Zhung Guo Tie Lu
34 TRAVYS - Schweiz Transports Vallée de Joux, Yverdon-les-Bains, Ste. Croix (fd PBr) (privat)
34 StLB - Österrike Steiermärkische Landesbahnen (privat)
35 TRN - Schweiz Transports Régionaux Neuchâteloises (fd RVT) (privat)
36 CJ - Schweiz Chemins de fer du Jura och tpf - Transports Publics Fribourgeois (fd GFM) (privat)
37 TMR - Schweiz Transports de Martigny et Régions SA (was STB) (privat)
37 WLB - Österrike Wiener Lokalbahnen (privat)
38 RM - Schweiz Regionalverkehr Mittelland (was EBT/SMB/VHB) (privat)
39 LSE - Schweiz Luzern-Stans-Engelberg (privat)
41 HSH - Albanien Hekurudhe e Shqiperise
42 JR - Japan Japan Rail
43 GySEV - Ungern/Österrike Györ-Sopron-Ebenfurthi Vasutak (privat)
44 ZRS - Bosnien-Hercegovina Zeljeznice Republice Srpske
45 SZU - Schweiz Sihltal-Zürich-Üetliberg (privat)
45 GKE - Österrike Graz-Köflacher Eisenbahn (privat)
46 MThB - Schweiz Mittelthurgaubahn [P]
47 THURBO - Schweiz (was SOB; new SOB = BT + old SOB is now 48) (privat)
48 SOB - Schweiz Schweizerische Südostbahn (fd BT) (privat)
49 RHB - Schweiz Rhätische Bahn (privat)
50 ZFBH - Bosnien-Hercegovina Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine
51 PKP - Polen Polskie Koleje Panstwowe
52 BDZ - Bulgarien Bulgarski Durzavni Zeleznici
53 CFR - Rumänien Cailor Ferate Romane
54 CD - Tjeckien Ceske Drahy
55 MAV - Ungern Magyar Allamvasutak
56 ZSR - Slovakien Zeleznice Slovenskej Republiky
57 AZ - Azerbadijan
58 ARM - Armenien
59 KRG - Kirgisen
60 IE - Irland Iarnrod Eireann
61 KNR - Syd Korea Korea National Railroad
62 SP - Schweiz Schweizerische Privatbahnen (godsvagnspool) (privat)
63 BLS - Schweiz Lötschbergbahn (privat)
64 FNM - Italien Ferrovie Nord-Milano (privat)
65 MZ - Makedonien Macedonskih Zeleznica
66 TZD - Tadzjikistan
67 TRK - Turkmenistan
68 BE AEE - Nederländerna/Tyskland Bentheimer/Ahaus-Enscheder Eisenbahn (privat)
69 ET - Storbritannien/Frankrike Eurotunnel
70 BR - Storbritannien British Railways
71 RENFE - Spanien Red Nacional de los Ferrocariles Españoles
72 JZ - Jugoslavien Zajednica Jugoslovenskih Zeleznica
73 OSE - Grekland Organismos Sidirodromon Ellados
74 SJ - Sverige Statens Järnvägar
75 TCDD - Turkiet Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari
76 NSB - Norge Norges Statsbaner
78 HZ - Kroatien Hrvatske Zeljeznice
79 SZ - Slovenien Slovenske Zeleznice
80 DB - Tyskland Deutsche Bahn AG
81 ÖBB - Österrike Österreichische Bundesbahnen
82 CFL - Luxemburg Societe Nationale des Chemins de Fer Luxemburgeois
83 FS - Italien Ferrovie dello Stato
84 NS - Nederländerna Nederlandse Spoorwegen
85 SBB CFF FFS - Schweiz Schweizerische Bundesbahnen
86 DSB - Danmark Danske Statsbaner
87 SNCF - France Societe Nationale des Chemins de fer Francais
88 SNCB - Belgien Societe Nationale des Chemins de fer Belges
90 ER - Egypten Egypt Railways
91 SNCFT - Tunisien Societe Nationale des Chemins de fer Tunisiens
92 SNTF - Algeriet Societe Nationale des Transports Ferroviaires
93 ONCFM - Marocko Office National des Chemins de fer du Maroc
94 CP - Portugal Caminhos de Ferro Portugueses
95 IR - Israel Israel Railways
96 RAI - Iran Rahahane Djjomhouriye Eslami Iran
97 CFS - Syrien Administration Generale des Chemins de Fer Syriens
98 CEL - Libanon Office des Chemins de fer de l'Etat Libanais
99 IRR - Irak Iraqi Republic Railways Establishment
?? NIR - Nordirland Northern Ireland Railways

(För personvagnar fortsätter nummerlistan på grupp F)

C. Femte och sjätte siffran (godsvagnar)

Anger typ av vagn.

0 vagn med öppningsbart tak litt T
1 sluten vagn litt G
2 sluten vagn med öppningsbara sidor litt H
30-34 2-axlig öppen vagn litt K
35-39 4-axlig öppen vagn litt R
40-44 2-axlig öppen specialvagn litt L
45-49 4 eller fler-axlig öppen specialvagn litt S
50-55 normal öppen vagn litt E
56-58 vagn med öppningsbart tak litt T
59 öppen vagn litt E
6 öppen specialvagn litt F
7 tankvagn litt Z
8 isolerad vagn/frysvagn litt I
9 specialvagn litt U

D. Sjunde siffran (godvagnar)

Anger speciella funktioner på vagnen. Detaljerad information om detta saknas.

E. Åttonde till och med elfte siffran (godsvagnar)

Anger vagnens individuella nummer. Numrena räknas från 0 000 eller 0 001 och upp till 9 999. I vissa speciella fall används även den åttonde siffran för att känneteckna några tekniska olikheter.

F. Femte och sjätte siffran (personvagnar)

Anger typ av vagn.

00 Privat postvagn
06 Privat sovvagn
07 Privat sovvagn
08 Privat restaurangvagn
09 Privat pullman/salong/specialvagn
10 1 klass sittvagn med 10 kupéer eller 20-21 rader
11 1 klass sittvagn med 11 kupéer eller 22-23 rader
12 1 klass sittvagn med 12 kupéer eller 24-25 rader
13 1 klass sittvagn, 3 axlar
14 1 klass sittvagn, 2 axlar
17 1 klass sittvagn med 7 kupéer eller 14-15 rader
18 1 klass sittvagn med 8 kupéer eller 16-17 rader
19 1 klass sittvagn med 9 kupéer eller 18-19 rader
20 2 klass sittvagn med 10 kupéer eller 20-21 rader
21 2 klass sittvagn med 11 kupéer eller 22-23 rader
22 2 klass sittvagn med 12 kupéer eller 24-25 rader
23 2 klass sittvagn, 3 axlar
24 2 klass sittvagn, 2 axlar
26 2 klass tvåvåningsvagn
27 2 klass sittvagn med 7 kupéer eller 14-15 rader
28 2 klass sittvagn med 8 kupéer eller 16-17 rader
29 2 klass sittvagn med 9 kupéer eller 18-19 rader
30 1 och 2 klass sittvagn med 10 kupéer eller 20-21 rader
31 1 och 2 klass sittvagn med 11 kupéer eller 22-23 rader
32 1 och 2 klass sittvagn med 12 kupéer eller 24-25 rader
33 1 och 2 klass sittvagn, 3 axlar
34 1 och 2 klass sittvagn, 2 axlar
36 1 och 2 klass tvåvåningsvagn
37 1 och 2 klass sittvagn med 7 kupéer eller 14-15 rader
38 1 och 2 klass sittvagn med 8 kupéer eller 16-17 rader
39 1 och 2 klass sittvagn med 9 kupéer eller 18-19 rader
40 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 10 kupéer
41 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 11 kupéer
41 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 12 kupéer
43 1 eller 1 och 2 klass liggvagn, 3 1 och 5 2 klass kupéer
44 1 eller 1 och 2 klass liggvagn, 4 1 och 5 2 klass kupéer
45 1 eller 1 och 2 klass liggvagn, 5 1 och 3 2 klass kupéer
47 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 7 kupéer
48 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 8 kupéer
49 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 9 kupéer
50 2 klass liggvagn med 10 kupéer
51 2 klass liggvagn med 11 kupéer
52 2 klass liggvagn med 12 kupéer
53 2 klass liggvagn med 10 1/2 kupéer
54 2 klass liggvagn med 11 1/2 kupéer
57 2 klass liggvagn med 7 kupéer
58 2 klass liggvagn med 8 kupéer
59 2 klass liggvagn med 9 kupéer
60 Sovvagn med 10 kupéer
61 Sovvagn med 11 kupéer
62 Sovvagn med 12 kupéer
63 Sovvagn med 9 kupéer
64 Sovvagn med 10 kupéer
67 Sovvagn med 7 kupéer
68 Sovvagn med 8 kupéer
69 Sovvagn med 9 kupéer
70 Sovvagn fd-TEN med 10 kupéer
71 Sovvagn fd-TEN med 11 kupéer
72 Sovvagn fd-TEN med 12 kupéer
73 Sovvagn fd-TEN med 10 kupéer
74 Sovvagn fd-TEN med 11 kupéer
77 Sovvagn fd-TEN med 7 kupéer
78 Sovvagn fd-TEN med 8 kupéer
79 Sovvagn fd-TEN med 9 kupéer
80 Sjukvagn/Instruktionsvagn
81 1 eller 1/2 klass sittvagn med resgodsutrymme
82 2 klass sittvagn med resgodsutrymme
83 2 klass sittvagn med resgodsutrymme, 2 eller 3 axlar
84 1 klass sittvagn med serveringsutrymme
85 2 klass sittvagn med serveringsutrymme
87 Restaurangvagn med resgodsutrymme, 2 klass sittvagn med serveringsutrymme och resgodsutrymme
88 Restaurangvagn
89 Specialvagn/salong eller dans
90 Postvagn
91 Post och resgodsvagn
92 Resgodsvagn utan sidogång
93 Resgodsvagn, 2 eller 3 axlar
94 Post och resgodsvagn, 2 eller 3 axlar
95 Resgodsvagn med sidogång och tjänstekupé
96 Biltransportvagn, 2 axlar
97 Biltransportvagn, 3 axlar
98 Biltransportvagn, 4 axlar
99 Specialvagnar

G. Sjunde och åttonde siffran (personvagnar)

Anger hastighet och värmesystem. Växelström anges med ~ och likström med =

00 120 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
03-04 120 km/h, 1000V~17Hz
05 120 km/h, 1500V~50Hz
06 120 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
07 120 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
08-09 120 km/h, 3000V=
10 120 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
11-15 120 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
16 120 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
17 120 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz & 1500V=
18-19 120 km/h, ångvärme & 3000V=
20-25 120 km/h, endast ångvärme
26-28 120 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz
29 120 km/h, egen värmepanna
30 140 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
33-35 140 km/h, 1000V~17Hz
36 140 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
37 140 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
38 140 km/h, 3000V=
39 140 km/h, 1000V~17Hz & 3000V=
40-42 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
43 45 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
46 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
47 140 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz & 1500V=
48 140 km/h, ångvärme & 3000V=
50-52 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
53-54 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
56 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
57 140 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz & 1500V=
58 140 km/h, ångvärme & 3000V=
59 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 3000V=
60-68 140 km/h, endast ångvärme
69 140 km/h, egen värmepanna
70-71 160 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
73 160 km/h, 1000V~17Hz
74 160 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
75 160 km/h, 1000V~17Hz
76 160 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
77 160 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
78-79 160 km/h, 3000V=
80-81 160 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
84 160 km/h, endast ångvärme
85 160 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
86 160 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
87 160 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz & 1500V=
88 160 km/h, ångvärme & 3000V=
89 160 km/h, egen värmepanna
90-91 200 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
92 200 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
93 200 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
94-95 200 km/h, 1000V~17Hz
96 200 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
97 200 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
98 200 km/h, 3000V=
99 200 km/h, egen värmepanna

H. Nionde till och med elfte siffran (personvagnar)

Vagnens individuella nummer. Numrena räknas från 000 eller 001 och upp till 999. Om det är fler än 1000 vagnar av samma typ används den åttonde siffran också. Vissa av de nummer som anger hastighet och värmesystem är anpassade för att ta upp större serier och kan därför förändras.

I. Tolfte siffran

Den sista siffran är en kontrollsiffran. Kontrollsiffran får man fram på följande sätt:
Utgå från vagnens hela nummer som t ex:

21-74-335 3 998

Vagnsnumret multipliceras från höger räknat med 2 - 1 - 2 - 1 o s v. Man räknar ut summan av produkterna, varvid ett 2-siffrigt tal ska betraktas som två ensiffriga tal. Man använder sista siffran i denna summa och skillnaden mellan 10 och denna siffra är den sökta självkontrollsiffran.

Om sista siffran i summan är 0 är kontrollsiffran också 0.

Exempel:

  2 1 7 4 3 3 5 3 9 9 8
x 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
= 4 1 14 4 6 3 10 3 18 9 16

Multiplicera de under varandra stående siffrorna. Addera produkterna:

4+1+1+4+4+6+3+1+0+3+1+8+9+1+6=52

Siffran 2 ska användas, dvs 10-2 = 8, som är självkontrollsiffran. Det fullständiga numret på vagnen blir alltså 21 74 335 3 998-2.

En kontrollfunktion på nätet finns här: http://lindman.dk/UICn.html

 

Och så här kan det se ut med nummer och littera tillsammans:

Bild: Nummer och littera på vagn
Bild: Green Cargo Eaos 31 74 540 0188-2 i Malmö 2004Först kommer vagnens nummer. Första och andra siffran (31) anger att vagnen har minst fyra axlar och förkortningen RIV (som står för Rigolamento Internationale Veicoli) betyder att den får gå i internationell trafik. Tredje och fjärde siffran (74) är landskoden för Sverige och förkortningen GC står för ägaren Green Cargo. Femte och sjätte siffran (54) berättar att det är en öppen E-vagn och sjunde siffran (0) anger eventuella egenskaper. Åttonde till och med elfte siffran (0188) är vagnens individuella nummer och sista siffran är slutligen en kontrollsiffra.

Litterat Eaos betyder att det är en lådvagn (E) med fyra axlar (a) och att vagnen inte kan tippas (o) samt att den passar i trafik med största tillåten hastighet på 100 km/h (s).

 

Tack till Niklas Bygdestam som hjälpt till att sammanställa materialet på denna sida.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >