SJ AB
Logo SJ AB

SJ AB är det dominerande bolaget i svensk tågtrafik och kör persontåg i större delen av Sverige. SJ kör också en del upphandlad regionaltrafik, se t ex Tåg i Bergslagen.

sj.se - facebook.com/sj - twitter.com/sj_ab

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >