Bild: Veckans bild 85. Klicka för större bild.

Tp 3500 växlar i Vara 5 juni 1986.

1980-talet var ett mörkt årtionde för Sveriges smalspårsbanor. Under detta decennium försvann SJ:s sista järnvägar med 891 mm spårvidd och en epok gick i graven.

När järnvägar började byggas i Sverige på 1850-talet beslöt staten att större järnvägar mellan viktiga orter skulle staten bygga och driva. På andra sträckor var det däremot fritt fram för privata intressen. De statliga banorna byggdes alla med normalspårig spårvidd, 1435 mm, medan privatbanorna ofta blev smalspåriga (mestadels 1067 eller 891 mm spårvidd) för att spara pengar. Först efter förstatligandet av privatbanorna på 1940- och 1950-talen fick SJ också smalspåriga bandelar. De flesta av dessa lades ganska snabbt ner. Många av banorna hade dålig ekonomi men kanske blev de också lite styvmoderligt behandlade av SJ - smalspårsbanorna var ju som sagt från början inte statens angelägenhet.

I början av 1980-talet fanns fortfarande några bandelar kvar i Småland, Närke och Västergötland. 1984 lades persontrafiken på den 187 km långa linjen Växjö-Västervik ner och 1986 försvann även den kvarvarande godstrafiken. På f d Västergötlands-Göteborgs Järnvägar hade godstrafiken Vara-Skara-Götene lagts ner 1984 och 1987 gick den sista vagnuttagningen Vara-Nossebro. Nu fanns bara en bana kvar, den drygt tre mil långa järnvägen Finspång-Hjortkvarn. Men fristen blev kort, i augusti 1987 flyttades transporterna över till lastbil och så var SJ:s sista smalspår nerlagt.

Till SJ:s försvar ska sägas att man faktiskt till en början satsade en del på smalspårsbanorna genom att bland annat skaffa nya lok. Under 1950-talet köpte man 25 diesellok från den tyska tillverkaren MaK. Loken som fick littera Tp var koppelstångsdrivna och målades i grönt - en lite ovanlig färg bland SJ:s annars bruna lok.

Snart visade det sig dock att 25 nya lok var mer än tillräckligt och 15 byggdes om till normalspårslok genom att de helt enkelt breddades. Litterat på dessa lok blev T23. De användes till slutet av 1970-talet då de flesta ställdes undan som beredskapslok. 2003 sålde Banverket dessa beredskapslok till diverse museiföreningar och skrothandlare.

Fyra av Tp-loken gick kvar i trafik till slutet av smalspårsepoken, två placerade i Växjö och två i Skara. Alla fyra loken är bevarade hos museibanor. Tp 3500 finns nu tillsammans med 3503 hos Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ). Tp-loken fyller i år 50 år och AGJ firar detta 26 juli med båda loken i trafik.

Foto Johan Winegård.

Publicerad april 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >