Hem / Banguide / Banor i Norrland / Ådalsbanan Sundsvall-Långsele

Sundsvall-Härnösand-Sollefteå-Långsele Skriv ut Skicka sidan
Ådalsbanan*

Bild: TMZ 1405 med godståg i Nyland 2005
Dieselloket TMZ 1405 användes ofta i godstågen på Ådalsbanan. Foto i Nyland den 19 juli 2005, Mattias Eriksson.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
  • Trafik: Persontrafik Sundsvall-Västeraspby, viss godstrafik
  • Spårvidd: 1435 mm
  • Längd: 175 km
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Ja
  • Fjärrblockering: Sundsvall-Västeraspby
  • ATC: Nej (ERTMS Sundsvall-Västerasby)
Bild: Järnvägskarta

Historia

Den järnväg som idag är känd som Ådalsbanan består historiskt sett av tre olika delar: Sundsvall-Härnösand var ursprungligen en del av Ostkustbanan. Järnvägen Härnösand-Sollefteå har en egen bakgrund som enskild järnväg. Sollefteå-Långsele, slutligen, kom till som statsbana. Den senare öppnades 1886 samtidigt med den då nordligaste delen av Stambanan genom övre Norrland från Ragunda till Långsele. I och med detta blev Sollefteå en tillfällig nordlig ändpunkt för stambanan. När denna skulle byggas vidare norrut valde man dock att inte fortsätta från Sollefteå utan istället byggdes en ny järnväg från Långsele och norrut.

Härnösands första järnvägsförbindelse

1888 fick Härnösand-Sollefteå Järnväg (HdSJ) koncession för byggandet av en drygt 10 mil lång järnväg mellan Härnösand och Sollefteå. Detta skulle bli Härnösands första järnvägsförbindelse. Trafiken på HdSJ kom igång i december 1893, trots att en hel del arbeten på banan återstod. Banan fick 17 stationer och 25 last- och hållplatser - i vanlig ordning långt fler än vad som återstår idag. Ådalen mellan Härnösand och Sollefteå var vid tiden för banbyggandet synnerligen livaktig med främst en omfattande sågverksindustri.

Ostkustbanan tillkommer

Härnösands enda järnvägsförbindelse med omvärlden gick således i riktning norrut fram till 1925. Detta år öppnades Ostkustbanan mellan Härnösand och Sundsvall (och vidare till Njurunda). Hela Ostkustbanan ned till Gävle stod klar först 1927. Förbindelsen mellan Sundsvall och Härnösand innebar att HdSJ förlorade en del trafik även om annan tillkom tack vare öppnandet av banan mellan Forsmo och Hoting samma år. HdSJ förstatligades 1932 och elektrifierades 1958. I samband med elektrifieringen lades linjen om norr om Kramfors med bland annat flera nya tunnlar.

Bild: Stationen i Härnösand 2007
Härnösands station i väntan på bättre tider. Snart får den dubbeldäckade Norrlandskusten (bussen i bakgrunden) konkurrens av ny tågtrafik. Foto i april 2007.

Dåliga tider

Vid förstatligandet var järnvägen konkursmässig och även under SJ-tiden har hoten mot banan varit många. Industrier längs banan har lagts ned och passagerarunderlaget minskat. Den har dock alltid fungerat som "reservbana" för stambanan mellan Ånge och Långsele, vilket säkert bidragit till dess fortlevnad. Persontrafiken under 1980- och 90-talen inskränkte sig till några få tåg från Stockholm till Sundsvall-Härnösand som gick vidare till Långsele. Därefter skars den ner ytterligare till på sin höjd något enstaka X2000-tåg Stockholm-Sundsvall som fortsatt till Härnösand.

Uppsving och modernisering

I och med tillkomsten av Botniabanan får Ådalsbanan ett nytt liv som viktig förbindelse mellan Botnia- och Ostkustbanorna. För att klara denna nya roll har stora pengar investerats i upprustning, linjerätningar och ökad kapacitet på sträckan Sundsvall-Västeraspby. Arbetet kom igång för fullt under 2006-07 och under byggtiden har persontrafik saknats helt. Man valde att bygga två sträckor helt ny järnväg; Härnösand-Veda och Bollstabruk-Västeraspby med sex respektive två tunnlar med sammanlagd längd av 14 kilometer. Den längsta tunneln är den 4 ½ km långa Kroksbergstunneln mellan Härnösand och Veda. I övrigt har befintlig linjedragning behållits men man har byggt flera nya mötesstationer.

I likhet med Botniabanan har den upprustade delen av Ådalsbanan fått det nya signalsystemet ERTMS, något som bidragit till att trafikstarten fått skjutas upp i flera omgångar. I juli 2012 kom den första ordinarie persontrafiken igång i form av ett nattåg mot övre Norrland. Den regionala tågtrafiken startade en månad senare.

* Banverkets nutida benämning. Historiskt är dock sträckan Sundsvall-Härnösand en del av Ostkustbanan.

Logga in för att skriva kommentar

Powered by Joomla Comments

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Logga in » | Registrera dig »

Regler för kommentarer

• Synpunkter på innehållet, kompletteringar eller rättelser? Skicka ett meddelande

Dela/bokmärk

Senast uppdaterat

Senaste kommentarer