Banguide

Blomstermåla (Sandbäckshult)-Mönsterås bruk Skriv ut Skicka sidan
Bild: Tåg mot Mönsterås bruk passerar Mönsterås
Green Cargo T44 352 med godståg mot Mönsterås bruk passerar det före detta stationshuset i Mönsterås i maj 2004.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
  • Trafik: Godstrafik
  • Spårvidd: 1435 mm (urspr 891 mm Blomstermåla-Mönsterås)
  • Längd: 20 km
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Nej
Bild: Järnvägskarta

Historia

Godsbanan från Blomstermåla till Mönsterås är en rest av Mönsterås Järnväg som ursprungligen hette Mönsterås-Åsheda Järnvägsaktiebolag (MÅJ). Som namnet säger var tanken att bygga en järnväg från Mönsterås till Åseda, något som aldrig blev verklighet. Avsikten med järnvägen var att skapa en bra järnvägsförbindelse från Mönsterås både till Växjö (med byte i Åseda till den existerande banan mellan Åseda och Växjö) och till Kalmar (med byte i Sandbäckshult till Kalmar-Berga Järnväg). I oktober 1902 invigdes den första sträckan mellan Mönsterås och Sandbäckshult. I likhet med de nämnda anslutande banorna byggdes järnvägen med 891 mm spårvidd.

Banan som aldrig nådde sitt mål

Bild: MÅJ C 11 i Faringe 2004
Mönsterås-Åseda Järnvägs tredjeklassvagn C 11 finns bevarad och renoverad till originalskick vid museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar. Vagnen var en av fyra som levererades till MÅJ från vagnfabriken i Falun år 1903. Foto i Faringe 2004.

Ekonomiska svårigheter fördröjde sedan banans fortsatta framväxt. 1905 hade man iallafall byggt järnvägen vidare västerut från Sandbäckshult till Alsterbro. 1910 fick banan nya ägare och så småningom kunde arbetet fortsätta vidare mot Åseda. Till Kråksmåla stod banan klar år 1913 och 1916 nåddes Fagerhult. Närmare Åseda än så kom man aldrig. Ekonomin var fortsatt dålig och efter att både Kalmar stad och staten nekat bidrag återstod bara att förstatliga banan vilket skedde 1940. Problemen för banan bottnade i att den till stor del gick genom ödebygd och varken persontrafik eller godstransporter (främst skogsprodukter) blev vad man hoppats på.

Isolerat normalspår

Någon uppryckning av trafiken kom det aldrig att bli heller under SJ-tiden. 1959 inställdes persontrafiken mellan Fagerhult och Sandbäckshult och tre år senare även mellan Sandbäckshult och Mönsterås. Godstrafiken lades ner 1963 från Fagerhult till Sandbäckshult men Mönsterås bruk (som anlagts 1958) var alltjämt i behov av järnvägsförbindelse. Normalspåriga godsvagnar transporterades vid denna tid på överföringsvagnar mellan Kalmar och Stubbemåla varifrån de gick på så kallade vagnbjörnar (lastbilssläp för godsvagnar) till bruket. Åtgärder för att rationalisera denna omständliga transportmetod behövdes. Därför förlängdes banan från Mönsterås station till Mönsterås bruk, ett arbete som stod färdigt 1972. Detta byggdes då med normal spårvidd. Två kilometer av den befintliga banan breddades samtidigt - från Stubbemåla till Mönsterås. I över ett år var detta en isolerad normalspårig järnväg, men i november 1973 var breddningen av hela banan från Kalmar genomförd.

Logga in för att skriva kommentar

Powered by Joomla Comments

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Logga in » | Registrera dig »

Regler för kommentarer

• Synpunkter på innehållet, kompletteringar eller rättelser? Skicka ett meddelande

Dela/bokmärk

Senast uppdaterat

Senaste kommentarer