handikappanpassad
Vagntyp som har lågt insteg och även i övrigt är handikappanpassad (rullstolsplats, handikappanpassad toalett o s v). Många andra vagntyper är delvis handikappanpassade - läs mer under Egenskaper på vagntypens sida.
BM73
(Motorvagnar i trafik)
ER1
(Motorvagnar i trafik)
X3
(Motorvagnar i trafik)
X10p/UBp/UBxp
(Motorvagnar i trafik)
X31K/ET
(Motorvagnar i trafik)
X32K
(Motorvagnar i trafik)
X40
(Motorvagnar i trafik)
X50-X54
(Motorvagnar i trafik)
X55
(Motorvagnar i trafik)
X60
(Motorvagnar i trafik)
X61
(Motorvagnar i trafik)
X62
(Motorvagnar i trafik)
X74
(Motorvagnar i trafik)
Y31/Y32
(Motorvagnar i trafik)

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >