Bild: Tågab AB3

Flera personvagnar av 1960-talstyp har de senaste åren gått från en stilla tillvaro som museifordon till att åter bli reguljära trafikvagnar. Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) har för närvarande en A2-vagn och en AB3-vagn i brun färgsättning som båda tidigare varit museivagnar. Även flera andra vagnar har ett förflutet som museivagnar.

Sittvagnar av 1960-talstyp har gått i reguljär trafik hos flera bolag även efter att SJ AB slopade sina sista vagnar 2006, så att flera vagnar återkommit i trafik får man se som ett tecken på vagnarnas goda kvalitet - men även att utbudet av begagnade personvagnar i Sverige är väldigt begränsat. Dock verkar även större bolag som SJ AB och Green Cargo hellre sälja än skrota lok och vagnar numera, även om det innebär att fordonen hamnar hos en konkurrent.

Bild: Saga Rail X10 3181 i Stockholm 2018

Fr o m 23 februari 2018 kör det nya bolaget Saga Rail veckoslutstrafik på sträckan Linköping-Nyköping-Stockholm. Tågen går fredagar och söndagar och består av X10-motorvagnar med förflutet från lokaltrafiken i Stockholm. Motorvagnarna får en ny färgsättning i rosa och toalett, men i övrigt är inredningen oförändrad. Bakom Saga Rail står bland andra Mats Nyblom som tidigare var VD för Hector Rail, men tågen körs i samarbete med Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab).

Bild: Snälltåget i Malmö 2017

Sedan december 2017 kör Snälltåget Malmö-Stockholm med nyrenoverade personvagnar som kan gå i 200 km/h - det är första gången lokdragna persontåg körs i den hastigheten i Sverige. Tågen dras av 193-lok och består av vagnar av typerna Bmpz och WRbmz.